Skip navigation

Volop keus

Uiteraard kunt u in uw keuze voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor een veel ruimere dekking kiezen. U kunt zelfs uw inkomen tegen iedere vorm van arbeidsongeschiktheid beschermen. Daarbij kunt u zelf aangeven vanaf welke wachttijd de uitkering moet ingaan. Hieronder ziet u de keuzes die u hebt bij het aangaan van een goede arbeidsongeschiktheidsverzekering. Natuurlijk kunt u bij uw keuzebepaling altijd een beroep doen op onze expertise.

Keuze 1: Dekking

U kunt kiezen tussen een basisverzekering die alleen uitkeert bij een ernstige aandoening en een uitgebreide verzekering die uitkeert zodra u door ziekte of een ongeval niet meer in staat bent uw gebruikelijke werkzaamheden uit te voeren.

Keuze 2: Verzekerd bedrag

U kiest zelf het verzekerde bedrag. Het verzekerde bedrag bedraagt maximaal 80% van uw inkomen.

Keuze 3: Eigen risicotermijn

U bepaalt zelf wanneer de uitkering moet ingaan, variërend vanaf 14 dagen tot en met 1 jaar. Hoe langer de eigen risicoperiode hoe lager de premie.

Keuze 4: Indexering

Wilt u dat uw uitkering de koopkrachtontwikkeling volgt, dan kiest u voor een indexering. Bij een gelijkblijvende uitkering betaalt u een lagere premie

Keuze 5: Eindleeftijd

U kunt kiezen tot welke leeftijd u een eventuele uitkering wilt ontvangen. Vaak is dat tot uw 65ste, maar u kunt elke leeftijd kiezen tussen 50 en 65 jaar. Hoe lager de eindleeftijd, hoe lager de premie. De maximum leeftijd waarop u uw polis kunt laten ingaan is 55 jaar. Daarboven op aanvraag.

Keuze 6: Premiebetaling

U kunt kiezen voor een vaste premie gedurende de looptijd (standaardtarief) of voor een leeftijdsafhankelijke premie (Combi). Deze is lager bij aanvang en wordt jaarlijks aan uw leeftijd aangepast.

Keuze 7: Uitkeringsdrempel

Keuze uit een uitkering van 25%, 45%, 55%, 65% of 80% arbeidsongeschiktheid. Bij een hogere uitkeringsdrempel dan 25% geldt er een premiekorting. Een hogere drempel geldt alleen voor ziekte. Bij arbeidsongeschiktheid door een ongeval blijft de drempel 25%.

Online offerte aanvragen